Alimentatie

Alimentatie

Het gaat over (echt)scheiding en de kosten van een ex-echtgenoot of ex-partner die betaald moeten worden, zodat deze in zijn/haar levensonderhoud en dat van eventuele kinderen kan voorzien. Het zijn zaken die met tact behandeld moeten worden en waarin precisie geboden is. Vissers Gerechtsdeurwaarder staat u daar graag op die manier in bij, zodat afspraken (al dan niet vastgelegd in een echtscheidingsconvenant) correct worden nageleefd en eenieder krijgt waar hij/zij recht op heeft.

Copyright 2016 | Realisatie: