Beslag leggen

Beslag leggen

Het leggen van beslag kan in twee fasen voorkomen, namelijk in de executoriale fase en in de conservatoire fase. In de executoriale fase is al geprocedeerd en is ook al een vonnis verkregen. Aan de veroordeling wordt geen gehoor gegeven, waardoor het, na betekening van het vonnis, voor de gerechtsdeurwaarder mogelijk is om beslag te leggen op een roerende of onroerende zaak, een bankrekening, loon, aandelen, enz. Dit is ook mogelijk in de conservatoire fase. Echter, er heeft dan nog geen procedure plaatsgevonden. Het gaat hier om een zogenaamd bewarend beslag. Een advocaat heeft dan namens een cliënt een verzoekschrift ingediend en heeft daarin blijk gegeven van spoedeisendbelang op grond waarvan de rechter verzocht is beslag te mogen leggen. Een voorbeeld van een dergelijk belang is de vrees voor verduistering. Nadat het beslag is gelegd dient alsnog een eis in de hoofdzaak te worden ingesteld en wordt een normale procedure gevolgd.

Copyright 2016 | Realisatie: