Betalingsachterstand

Betalingsachterstand

Het kan dan gaan om maandelijkse betalingen van huurgelden of bijvoorbeeld om betaling van een vordering waarvoor een betalingsregeling is afgesproken. Doordat termijnen niet voldaan worden, ontstaat dan betalingsachterstand. In geval van een betalingsregeling, kan de regeling vervolgens komen te vervallen, waardoor het gehele restant van de vordering weer ineens opeisbaar is. In geval van huur kan het leiden tot een dagvaardingsprocedure. De kantonrechter kan uiteindelijk beslissen dat  de betalingsachterstand leidt tot ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van het gehuurde.

Copyright 2016 | Realisatie: