Buitengerechtelijk traject

Buitengerechtelijk traject

Het buitengerechtelijke traject, zo wordt ook wel het incassotraject genoemd. Nog een andere benaming is het 'minnelijke traject'. In dit stadium is er dus nog geen sprake van een dagvaarding, een vonnis of bijvoorbeeld beslaglegging. Er wordt in dit gedeelte van het proces getracht zonder tussenkomst van een (kanton)rechter tot beslechting van het betreffende geschil te komen. Er wordt contact gezocht met de wederpartij via brieven, e-mails, telefoon of soms zelfs via social media. Als een geschil opgelost kan worden zonder tussenkomst van een rechter, scheelt dat over het algemeen veel geld, onder meer omdat geen griffierechten bij de rechtbank hoeven te worden betaald. Buitengerechtelijk heeft dus (meestal) de voorkeur.

Copyright 2016 | Realisatie: