Incassokosten

Incassokosten

Incassokosten zijn voor velen geen favoriet onderwerp. Er bestaat vaak onduidelijkheid over. Wat zijn incassokosten nu eigenlijk en hoe moeten incassokosten berekend worden?

In het geval iemand niet of niet tijdig aan zijn/haar (betalings)verplichting voldoet, zal een schuldeiser actie moeten ondernemen om toch nakoming te verkrijgen. Hij/zij moet dan kosten maken om het verschuldigde (bedrag) alsnog voldaan te krijgen. Deze kosten worden incassokosten genoemd (of: ‘buitengerechtelijke kosten’). Ze vormen een vergoeding voor de werkzaamheden die verricht moeten worden om alsnog voldoening te verkrijgen.

Incassokosten komen voor rekening van de eisende partij. Die lijdt daardoor schade (in zijn/haar vermogen). Zo is dat ook opgenomen in artikel 96 van het zesde boek van het burgerlijk wetboek (art. 6:96 BW). Daarom worden deze kosten vervolgens verhaald op de schuldenaar (debiteur). Als de wederpartij de betreffende (betalings)verplichting was nagekomen, had de schuldeiser de kosten natuurlijk ook niet hoeven maken.

Voor wat betreft de berekening van incassokosten zijn er diverse manieren. Voor een juiste berekening is het telkens van belang om te kijken naar het soort partijen dat tegenover elkaar staat. De berekening ten opzichte van een consument is namelijk soms anders dan wanneer twee bedrijven (rechtspersonen) tegenover elkaar staan. Voor een uitgebreide uitleg, klik hier: http://www.vissersgerechtsdeurwaarders.nl/incassokosten-hoe-werkt-het.html.

 

Copyright 2016 | Realisatie: