Informatiebronnen

Informatiebronnen

Er staat gerechtsdeurwaarders een tweetal informatiebronnen ter beschikking, onder te verdelen in openbare en niet-openbare bronnen. Onder openbare bronnen vallen bijvoorbeeld de registers van de Kamer van Koophandel en het Kadaster maar bijvoorbeeld ook het huwelijksgoederenregister. Deze registers zijn voor eenieder toegankelijk en informatie kan, al dan niet tegen betaling, ingezien worden. De niet-openbare bronnen zijn de registers waar slechts enkelen toegang toe hebben, waaronder gerechtsdeurwaarders. Toegang tot deze informatie is slechts mogelijk op bepaalde gronden en aan de bewaring van verkregen informatie zijn regels verbonden. Zo kan een gerechtsdeurwaarder bijvoorbeeld de Basisregistratie Personen (BRP) en de registers van de Rijksdienst Wegverkeer (RDW) bevragen. Dat kan nodig zijn om te bepalen of een bepaald persoon op een specifiek adres daadwerkelijk ingeschreven staat en of een auto of motor op zijn/haar naam gesteld staat. Sommige bevragingen (zoals BRP) zijn verplicht alvorens een ambtshandeling te verrichten om er zo zeker mogelijk van te zijn dat aan het juiste adres betekend wordt.

Copyright 2016 | Realisatie: