Ontruiming

Ontruiming

In onze branche komen (executoriale) ontruimingen geregeld voor. Er dienen veelal serieuze belangenafwegingen te worden gemaakt, het gaat immers over een handeling die (grote) gevolgen heeft binnen de persoonlijke levenssfeer. Het heeft daarom onze voorkeur om gedwongen ontruiming zoveel als mogelijk te voorkomen. In het ergste geval lukt dat niet en wordt een huurwoning ontruimd op basis van een door de kantonrechter gewezen vonnis. Tezamen met een hulpofficier van justitie, een slotenmaker en (meestal) een ontruimingsploeg, wordt de ontruiming in gang gezet. Het is aan de gerechtsdeurwaarder om deze ontruiming in goede banen te leiden.

Copyright 2016 | Realisatie: