Proces-verbaal

Proces-verbaal

Gerechtsdeurwaarders maken veel processen-verbaal op. Maar wat is dat nu eigenlijk, zo'n proces-verbaal? In ons geval is het een akte waarin wij verslag doen van bijvoorbeeld een beslaglegging of een ontruiming. Er wordt een beschrijving in vermeld van hetgeen gebeurd is, wie daarbij aanwezig waren en waar eventueel beslag op is gelegd. Soms dient ook het tijdstip te worden vermeld of een locatie waar een inboedel of een sleutel opgehaald kan worden. Ook kunnen er verklaringen van getuigen in worden vastgelegd.

Ook in rechtszaken worden processen-verbaal opgemaakt. Dat wordt dan gedaan door de griffier en gebeurt bijvoorbeeld nadat een comparitie van partijen heeft plaatsgevonden en partijen het onderhavige geschil hebben weten te beslechten. Er wordt dan vastegelegd wat er tijdens de zitting is gebeurd en wat er is afgesproken.

Ook kan nog een zogeheten proces-verbaal van constatering worden opgemaakt. Dat gebeurt bijvoorbeeld bij oplevering van een huurwoning aan het einde van een huurcontract, al dan niet voorzien van beeldmateriaal. Een verhuurder wil dan bijvoorbeeld vast laten leggen hoe een woning door een huurder is achtergelaten. Meestal gebeurt dat in het geval er sprake is van schade.

Gerechtsdeurwaarders kunnen, net als notarissen, toezicht houden op veilingen en prijstrekkingen. Ook dan dient een proces-verbaal op te worden gemaakt. Daarnaast bestaan er nog diverse andere varianten.

Copyright 2016 | Realisatie: