Regeling

Regeling

In onze branche heeft het begrip 'regeling' vrijwel altijd betrekking op het treffen van een betalingsregeling. Wanneer een schuldenaar niet bij machte is om een vordering ineens te voldoen, zal hij/zij in termijnen willen betalen. Dat kan per week, per twee weken of bijvoorbeeld per maand zijn. De renteberekening loopt door tot de vordering geheel voldaan is. In overleg met een schuldeiser kan soms echter tot een rentestop besloten worden zolang de schuldenaar zich aan de regeling houdt. Normaalgesproken wordt in de regelingsbevestiging opgenomen dat als betaling niet of niet tijdig volgt, de regeling per direct vervalt en het gehele (restant)bedrag weer ineens opeisbaar is.

Copyright 2016 | Realisatie: