Vonnis

Vonnis

De vonnissen waarmee een gerechtsdeurwaarder over het algemeen te maken krijgt zijn voornamelijk afkomstig van de kantonrechter of van een rechter van de rechtbank en wat minder vaak van het Gerechtshof (dan arrest genaamd). In uitzonderlijke gevallen komt het vonnis van de Hoge Raad (ook arrest genaamd) of het Europees Gerechtshof. Met enige regelmaat worden ook vonnissen van diverse buitenlandse rechtbanken ontvangen.

In de vonnissen (ook wel titels genoemd) die wij ontvangen, staan voornamelijk veroordelingen tot betaling opgenomen en ze dienen als executoriale titels. Ofwel, ze zijn voor tenuitvoerlegging vatbaar. Meestal staat er ook een zogenaamde uitvoerbaar bij voorraad verklaring in opgenomen (als daar om verzocht is). Dat betekent dat het vonnis ten uitvoer gelegd kan worden, ondanks dat de mogelijkheid nog bestaat om tegen de uitspraak in beroep te gaan.

Naast het voornoemde executoriale vonnis, bestaat er ook nog een zogenaamd conservatoir vonnis (een conservatoire titel). Dat is een uitspraak van een rechter waarin is opgenomen dat (voornamelijk) beslaglegging wordt toegestaan, zonder dat er nog een procedure is gevoerd en er een executoriale titel is behaald. In deze gevallen gaat het meestel om vrees voor verduistering en het verdwijnen van verhaalsmogelijkheden. De 'nood' moet in het aan het vonnis ten grondslag liggende verzoekschrift ook duidelijk kenbaar gemaakt worden.

Er bestaat nog een aantal andere vonnissen maar het reikt te ver om daar op deze pagina op in te gaan.

Copyright 2016 | Realisatie: