Vordering en invordering

Vordering en invordering

In iets algemenere zin is het een te innen schuld. Die schuld hoeft natuurlijk niet per se in geld te worden uitgedrukt maar kan ook in natura moeten worden vereffend. In een dagvaarding is een vordering hetgeen waartoe een eiser veroordeling van de tegenaprtij aan de rechter vraagt, onderbouwd met de gronden waarop die vordering rust. Vissers Gerechtsdeurwaarders stelt dagelijks dagvaardingen op en kan u van dienst zijn met het verwoorden van uw vordering (de eis). Ons kantoor is met allerlei soorten invordering belast. Er wordt altijd eerst getracht invordering langs buitengerechtelijke weg te bewerkstelligen. Lukt dat niet, dan wordt de gerechtelijke weg bewandeld.

Copyright 2016 | Realisatie: