Een vraag? Klik hier voor WhatsApp.

Author Archive

Hernieuwde afspraken moeten huisuitzetting blijven voorkomen

donderdag, april 1st, 2021

Een prettige woonplek: extra belangrijk in deze coronacrisis. Daarom hernieuwen minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de verhuurdersorganisaties, brancheverenigingen (Aedes, IVBN, Kences, Vastgoed Belang) en de VNG opnieuw de afspraken over huisuitzettingen die op 26 maart en 16 oktober 2020 zijn gemaakt. Lees het volledige artikel hier.

 

Vanaf 1 april 2021 registratie beslag motorrijtuig in kentekenregister

donderdag, maart 25th, 2021

Op 1 april 2021 treedt het laatste deel van de ‘Wet herziening beslag- en executierecht’ in werking. Onderdeel daarvan is de wijziging en de toevoeging van respectievelijk de artikelen 440 en 442 Rv. Deze bepalingen zien op de invoering van een administratief beslag op motorrijtuigen en aanhangwagens. Dit administratief beslag dient onverwijld in het kentekenregister (RDW) te worden ingeschreven (zodat de tenaamstelling wordt geblokkeerd), waardoor het motorrijtuig of de aanhangwagen niet op naam van een derde kan worden gesteld.

Fout in beslagvrije voet: snel ontdekt en gerepareerd

donderdag, maart 25th, 2021

Bericht van onze beroepsorganisatie KBvG:

‘De beslagvrije voet (BVV) van mogelijk zo’n 10 tot 15 duizend schuldenaren met een bijstandsuitkering is te laag vastgesteld omdat de vakantiebijslag niet wordt meegerekend. De rekentools die worden gebruikt voor de berekening van de BVV gebruiken cijfers uit de Polisadministratie als input en geven, bij het ontbreken van de vakantiebijslag, een te lage BVV als output.  De KBvG stuurde vorige week een brief aan haar leden met concrete handreikingen voor het repareren van de ontdekte fout.

Bij 200 van de 352 gemeenten ontbreken de gegevens over het maandelijks gereserveerde vakantiegeld van bijstandsgerechtigden. De rekentools die zijn ontwikkeld in het kader van de Wet vereenvoudigde beslagvrije voet, worden daarmee ‘gevoed’ met onvolledige informatie. Gevolg is dat de berekende beslagvrije voet uitkomt op 90% van de bijstandsnorm. Conform artikel 475dc Rv zou dit 95% van het maandelijkse inkomen moeten zijn: bijstand inclusief 5% vakantietoeslag.

Fout snel ontdekt en gerepareerd dankzij goede samenwerking
Dankzij goede samenwerking tussen de KBvG en andere ketenpartners kwam de fout aan het licht én kan deze nu worden rechtgezet. Hiervoor hebben de partijen samen met het Ketenbureau van SZW alle betrokken gemeenten en gerechtsdeurwaarders een brief gestuurd. Daarin geven ze handreikingen om de foute berekening in de toekomst te voorkomen en naar het verleden toe te repareren. Dat komt in de praktijk vooral neer op dat zowel gemeenten als beslagleggers de BVV  controleren en waar nodig verhogen naar 95%.  Daarnaast storten gerechtsdeurwaarders het te veel geïnde geld terug.

“Het gaat om een zeer kwetsbare groep mensen,” licht KBvG-voorzitter Michaël Brouwer toe. “Een te laag vastgestelde beslagvrije voet kan voor hen betekenen dat zij financieel in de problemen komen. Ook al gaat het in de regel ‘maar’ om een paar tientjes per maand. Daarom ben ik blij dat we snel hebben kunnen ingrijpen. Bovendien constateer ik dat het systeem van de vereenvoudigde beslagvrije voet (vBVV) goed werkt: in de oude situatie zouden we dit vermoedelijk niet hebben opgemerkt. Dat deze fout relatief snel aan het licht is gekomen, stelt ons met z’n allen in staat om het bestaansminimum van mensen te garanderen.”’

Gerechtsdeurwaarders helpen gedupeerden toeslagenaffaire

woensdag, maart 17th, 2021

Sinds deze week deelt de Belastingdienst gegevens over gedupeerden van de toeslagenaffaire met gerechtsdeurwaarders. Dat helpt om te voorkomen dat beslag gelegd wordt op bezittingen van die  gedupeerden. Voor het delen van de informatie wordt de Verwijsindex Schuldhulpverlening (VISH) gebruikt, een systeem dat al eerder door de KBvG en SNG (Stichting Netwerk Gerechtsdeurwaarders) is ontwikkeld. Onze beroepsorganisatie KBvG kan terugkijken op een intensieve periode van samenwerking met de Belastingdienst en het ministerie van JenV.

Lees het volledige artikel hier.