+31(0)13 - 22 011 09+31(0)13 - 22 011 09

Beslag gelegd

Beslag gelegd Lijst

 • Roerende en onroerende zaken

  Als er beslag is gelegd op uw roerende zaken (bv. inboedel of motorrijtuig) of onroerende zaak (bv. een woning), doet u er verstandig aan om direct contact op te nemen met de gerechtsdeurwaarder die het beslag heeft gelegd. U kunt alsnog de vordering geheel voldoen of trachten tot een betalingsregeling te komen. Zo kan de uiteindelijke executieverkoop wellicht nog voorkomen worden.

 • Inkomsten

  Als er beslag is gelegd op uw loon of uitkering wordt dat beslag ingeschreven in het Digitaal Beslagregister (DBR). Er zal periodiek (bv. maandelijks) een bedrag van uw inkomsten worden ingehouden. Dat bedrag wordt telkens in mindering gebracht op de (restant)vordering totdat deze geheel is voldaan. U kunt in het proces-verbaal van de gerechtsdeurwaarder die het beslag heeft gelegd, lezen wat de hoogte van de beslagvrije voet is. Indien u van mening bent dat de berekening niet juist is en u kunt dat aantonen, dan zal de beslagvrije voet worden aangepast.

 • Bankrekening

  Als er beslag is gelegd op uw bankrekening kunt u niet meer aan het saldo komen wat er op het moment van het beslag op uw rekening stond. De bank zal, nadat het beslag is gelegd, in elk geval nadat vier weken zijn verstreken, verklaring doen van het getroffen saldo en dit vervolgens aan de gerechtsdeurwaarder overmaken. Gaat het saldo de vordering te boven, dan maakt de gerechtsdeurwaarder dat aan de bank kenbaar. Slechts het bedrag gelijk aan de vordering zal dan worden overgemaakt. Daarna wordt het beslag van rechtswege geacht te zijn opgeheven.

 • Andere soorten beslagen

  Er zijn nog vele andere soorten beslag mogelijk, zoals beslag op een schip, aandelen, een merknaam of een website. Het reikt te ver om op deze website over elk beslagobject te informeren. Indien uw situatie hiervoor niet beschreven staat en u informatie wenst, neemt u dan contact op met ons kantoor.

Openingstijden & telefonische bereikbaarheid

Ons kantoor is van maandag tot en met vrijdag geopend van 09.00 tot 17.00 uur. Telefonisch zijn wij van maandag tot en met vrijdag te bereiken tussen 09.00 en 12.30 uur en tussen 13.30 en 16.00 uur. Op landelijke feestdagen is ons kantoor gesloten.

Bel mij terug

Wilt u dat wij telefonisch contact
met u opnemen? Laat dan hier uw 
naam en  nummer achter.
Copyright 2016 | Realisatie: