Een vraag? Klik hier voor WhatsApp.

BKR Schuldenmonitor gepubliceerd

Sinds eind 2015 is het aantal mensen met betalingsproblemen gedaald van bijna 800.000 naar bijna 700.000 eind 2019. Dit blijkt uit de Schulden Monitor, een nieuw statistisch rapport van Stichting BKR dat inzicht geeft in het financieel welzijn van Nederland. Sinds 2017 is het aantal personen met betalingsproblemen stabiel te noemen. Eind 2019 had 4,75% van alle Nederlandse inwoners van 18 jaar en ouder ermee te maken. Opvallend is dat er significant meer mannen zijn met betalingsproblemen dan vrouwen. En het aandeel van mannen blijft stijgen. Klik hier om het volledige rapport te lezen.

Dit artikel is gepubliceerd op: 15 oktober 2020

Jubileum!

Vandaag, op 1-6-2021, bestaat ons kantoor 10 jaar.

Al 10 jaar persoonlijk, efficiënt en betrouwbaar!