+31(0)13 - 22 011 09+31(0)13 - 22 011 09
Btag (Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders)
Artikel Tarieven 2019 (ex. btw)
   
2a. oproeping in een vorderingsprocedure, dagvaarding, oproeping of aanzegging die het geding inleidt, Inleidingen tot beslechting van executiegeschillen, Inleidingen tot beslechting van executiegeschillen € 81,83
   
2b. betekening van een titel: met en zonder bevel € 78,75
   
2c. betekening van een verzoekschrift met oproeping om in rechte te verschijnen of van een aanzegging, anders dan bedoeld in dit artikel, bevel en hernieuwd bevel € 64,74
   
2d. betekening, anders dan bedoeld in dit artikel betekening proces-verbaal/exploten, exploot van betekening van overgang bevoegdheid tot tenuitvoerlegging (art. 431a Rv), vergoeding voor de tenuitvoerlegging van een Europees bevel tot conservatoir beslag, bedoeld in artikel 11 van de Uitvoeringswet verordening Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen € 69,28
   
2e. beslag op roerende zaken, niet zijnde registergoederen, anders danbedoeld in een van de volgende onderdelen, of van nadere aanduiding van de in beslag genomen roerende zaken, exploten conservatoir deelgenotenbeslag, vreemdelingenbeslag, maritaal beslag, cumulatief beslag op reeds beslagen roerende zaken € 107,63
   
2f. beslag op roerende zaken, niet zijnde registergoederen, die zich bevinden op een zodanige plaats dat voor de toegang daartoe de medewerking van een derde nodig is (safeloketbeslag) € 144,54
   
2g. beslag op rechten aan toonder of order, aandelen op naam, effecten op naam die geen aandelen zijn en overige rechten, zoals in art. 474bb Rv en andere rechten bij deelgenotenbeslag, vreemdelingenbeslag, maritaal beslag, etc. € 213,01
   
2h. beslag op aandelen op naam in Nederlandse naamloze en besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid, alsmede deelgenotenbeslag, vreemdelingenbeslag en maritaal beslag op aandelen op naam € 233,81
   
2i. beslag op aandelen aan toonder of van beslag onder derden (ook onder levensverzekeraar) anders dan beslag op periodieke betalingen, vergoeding voor de tenuitvoerlegging van een Europees bevel tot conservatoir beslag, bedoeld in artikel 11 van de Uitvoeringswet verordening Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen € 171,52
   
2j. beslag onder derden op periodieke betalingen, anders dan beslag als bedoeld onder 2k. € 122,08
   
2k. beslag als bedoeld in art. 479b Rv (alimentatie)  € 104,26
   
2l. beslag onder de schuldeiser zelf, ongeacht het beslagobject € 142,81
   
2m. executie tot afgifte van roerende zaken, niet zijnde registergoederen afgifte schip/luchtvaartuig/beschermde modellen € 248,45
   
2n. beslag tot verkrijging van afgifte of levering van roerende zaken, niet zijnde registergoederen en proces-verbaal beslag verpande roerende zaken door pandhouder 106,84
   
2o. beslag op onroerende zaken of op in Nederland te boek gestelde luchtvaartuigen € 147,90
   
 
2p. opheffing van beslag op onroerende zaken of de verklaring, bedoeld in art. 575 lid 2 Rv en art. 513a Rv € 52,76
   
2q. beslag op schepen of niet in Nederland te boek gestelde luchtvaartuigen € 325,98
   
2r. gerechtelijke inbewaringgeving € 221,82
   
2s. het aanslaan van biljetten houdende aankondiging van openbare verkoop € 80,97
   
2t. executoriale openbare verkoop van roerende zaken € 283,36
   
2u. aanzegging hypotheekhouder van de overname van de executie van onroerende zaken aan executant (art. 509 Rv) € 76,10
   
2v. gedwongen ontruiming van onroerende zaken € 211,70
   
2w. tenuitvoerlegging van lijfsdwang (proces-verbaal gijzeling met akte ingevangenstelling) € 246,07
   
2x. een informatieverzoek als bedoeld in artikel 5, tweede lid, van de Uitvoeringswet verordening Europees bevel tot conservtoir beslag op bankrekeningen € 81,40
   
3a. in geval van enkelvoudig derdenbeslag € 10,43
   
3b. in geval van twee samenlopende derdenbeslagen € 16,59
   
3c. voor ieder daarop volgend samenlopend derdenbeslag, per beslag € 6,16
   
5. matiging samenloop executiehandelingen € 19,97
   
6a. getuige bij 2e./2f./2g./2n. € 20,35
   
6b. getuige bij 2m./2o./2q./2v./2w. € 71,26
   
7. Indien uit het exploot blijkt dat de uitvoering ter plaatse van de ambtshandeling:  
a. bedoeld in artikel 2e., 2f., 2g., 2h. en 2n., langer dan anderhalf uur heeft geduurd, of:  
b. bedoeld in artikel 2m., 2q., 2r., 2t., 2v. en 2w., langer dan drie uur heeft geduurd  
worden de kosten verhoogd met: € 19,97
… voor iedere 15 minuten dat de uitvoering ter plaatse van de ambtshandeling langer dan anderhalf uur, respectievelijk drie uur, heeft geduurd  
   
en worden de kosten, vastgesteld in art. 6, verhoogd met: € 11,85
… voor iedere 15 minuten dat de bijstand door de getuige daarbij langer dan anderhalf uur, respectievelijk drie uur, heeft geduurd  
   
8.1 opvolgende betekening € 25,19
   
8.2 beslag roerend aangekondigd en niemand thuis € 50,71
   
8.3 vergeefs lijfsdwang € 99,18
   

Openingstijden & telefonische bereikbaarheid

Ons kantoor is van maandag tot en met vrijdag geopend van 09.00 tot 17.00 uur. Telefonisch zijn wij van maandag tot en met vrijdag te bereiken tussen 09.00 en 12.30 uur en tussen 13.30 en 16.00 uur. Op landelijke feestdagen is ons kantoor gesloten.

Bel mij terug

Wilt u dat wij telefonisch contact
met u opnemen? Laat dan hier uw 
naam en  nummer achter.
Copyright 2016 | Realisatie: