Een vraag? Klik hier voor WhatsApp.

Coronabetekening: ook ná 31 augustus 2020

Na 1 september 2020 was het de vraag wat er zou gebeuren met de ‘Tijdelijke Wet COVID-19 Justitie en Veiligheid’, waar ook de coronabetekening in opgenomen is. Die wet is met een maand verlengd, maar ook zonder die verlenging zou de coronabetekening rechtsgeldig zijn gebleven.

Overeenkomstig de verzamelspoedwet is voor de toepassing van artikel 47, eerste lid, derde volzin, Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van een feitelijke onmogelijkheid om aan een van de in artikel 46 eerste lid, van dat wetboek bedoelde personen afschrift te laten, steeds sprake zolang de richtlijnen van het RIVM voorschrijven dat personen afstand houden in verband met het risico op besmetting met COVID-19.

De richtlijn om afstand te houden is niet gewijzigd of ingetrokken, zodat de bepaling volledig van kracht blijft. Klik hier voor het volledige bericht.

Dit artikel is gepubliceerd op: 16 september 2020

Jubileum!

Vandaag, op 1-6-2021, bestaat ons kantoor 10 jaar.

Al 10 jaar persoonlijk, efficiënt en betrouwbaar!