+31(0)13 - 22 011 09+31(0)13 - 22 011 09

Incasso

Als klanten niet betalen, heeft dat invloed op uw hele organisatie. Openstaande facturen kosten immers tijd, geld en energie. Niet alleen bedrijven, ook particulieren hebben weleens te maken met wanbetalers. Denk aan een geldlening die niet wordt terugbetaald, een achterstand in de betaling van alimentatie of achterblijvende huurbetalingen. Schakel de experts van Vissers Gerechtsdeurwaarders in om uw openstaande vorderingen alsnog te innen.

Uw vordering uit handen geven

Als het ondanks uw pogingen om uw vorderingen te innen niet lukt om betaald te krijgen, helpen wij u graag. Geeft u de vorderingen uit handen aan ons, dan gaan wij direct voor u aan de slag om ze alsnog voldaan te krijgen.

Direct uw incasso uit handen geven >

Het incassotraject

1. Opdracht indienen
2. Sommeren
3. Dagvaarden
4. Vonnis en executie

 
1. Opdracht indienen

Uw opdracht indienen kan eenvoudig, op twee manieren.

 1. U kunt u uw incasso-opdracht online indienen.
 2. Heeft u liever persoonlijk contact? Bel of mail ons dan om een afspraak te maken om de opdracht te bespreken.

Dient u een incasso-opdracht in? Deel dan direct de benodigde informatie over de vordering met ons zodat wij sneller voor u aan de slag kunnen en de kans op succes vergroten.

Wij ontvangen graag van u de volgende informatie:

 • een kopie van de betreffende factuur of facturen;
 • een kopie van relevante correspondentie waar al dan niet bezwaren op de vordering in worden geuit;
 • een kopie van de overeenkomst die aan uw vordering ten grondslag ligt, of van de correspondentie waaruit die grondslag blijkt.

Indien van toepassing ook:

 • een kopie van een onderliggende offerte;
 • een kopie van uw (algemene) voorwaarden;
 • een uittreksel van de Kamer van Koophandel van uw onderneming;
 • een kopie van uw legitimatiebewijs als u een eenmanszaak heeft of particulier bent.

Controle en advies
Nadat wij uw opdracht hebben ontvangen, bestuderen we de aangeleverde stukken en maken we een reële inschatting van uw kansen. Als we uw opdracht aannemen, ontvangt u een opdrachtbevestiging met daarin het dossiernummer. Zien wij een geringe slagingskans in uw zaak, dan geven wij u eerlijk en recht-door-zee onze mening over de zaak. Vervolgens is het aan u of u de zaak wilt doorzetten of wilt laten vervallen.

2. Sommeren

Zakelijk
Hebben wij uw zaak in behandeling, dan schrijven wij uw debiteur aan om tot betaling over te gaan. Dit noemen we sommatie. In deze brief sommeren we de schuldenaar om tot betaling van hoofdsom en rente en kosten over te gaan. Als uw debiteur niet reageert, verzenden wij een tweede sommatie en zoeken wij indien gewenst telefonisch contact met uw debiteur. Hierbij sommeren we tot directe betaling en kondigen aan dat we bij uitblijven van betaling tot dagvaarding kunnen overgegaan. Dit doen we indien u daarmee akkoord gaat. In dat geval is een voorschot nodig om vooraf te maken kosten te dekken, omdat sinds 18 maart 2014 een dwingende bestuursregel van kracht is die het gerechtsdeurwaarders verbiedt om out-of-pocket-kosten voor te financieren.

Particulier
Heeft u een vordering op een consument? Dan verplicht de Wet Incassokosten een zogeheten nakomingsbrief of 14-dagenbrief te sturen. Dat geldt voor alle vorderingen die opeisbaar zijn geworden op of na 1 juli 2012. Met deze brief biedt u uw debiteur nog éénmaal de gelegenheid om de vordering kosteloos binnen 14 dagen te voldoen. Als u dat wenst, versturen wij deze nakomingsbrief voor u.

Uw eigen nakomingsbrief maken?
Download gratis dit voorbeeld van een nakomingsbrief >

Gaat uw particuliere debiteur na deze brief nog niet tot betaling over, dan starten wij met sommeren. Vanaf dat moment brengen we incassokosten in rekening.

3. Dagvaarden

Bij niet-betaling na de sommatie informeren wij of er verhaalsmogelijkheden bekend zijn. Indien dat het geval is, zetten wij na overleg met u een gerechtelijke procedure in gang. Die procedure vangt aan met een dagvaarding, ofwel een oproep voor de tegenpartij om voor de (kanton)rechter te verschijnen. De gerechtsdeurwaarder is, in zijn rol van openbaar ambtenaar, de enige instantie in Nederland die bij wet bevoegd is om dergelijke ambtelijke stukken uit te brengen. Wij kunnen dat dus direct voor u regelen.

4. Vonnis en executie 

Na het uitbrengen van de dagvaarding, dienen we de zaak in bij de griffie van de betreffende rechtbank. Het gerechtelijke traject eindigt in veruit de meeste gevallen met een uitspraak van de rechter welke wordt vastgelegd in een vonnis dat uitvoerbaar bij voorraad verklaard wordt. Na ontvangst van de grosse van dit vonnis, bezoeken wij de wederpartij om een afschrift van die grosse te betekenen en daarbij het bevel te doen om binnen twee dagen te voldoen aan de inhoud van het vonnis. Gebeurt er niets en lijkt beslaglegging onvermijdelijk? Dan zullen we vervolgens nauwkeurig bezien welke vorm van beslaglegging het meest effectief zal zijn om daar vervolgens toe over te gaan.

Waarom laten incasseren door Vissers Gerechtsdeurwaarders? 

 • U kunt voor het hele traject van A tot Z bij ons terecht, met incassospecialisten én gerechtsdeurwaarders in eigen huis
 • U bouwt op onze expertise en op ruim 40 jaar ervaring
 • U benut ons sterke netwerk van gerechtsdeurwaarders en advocaten
 • Voor (handels)vorderingen tot € 25.000 heeft u geen advocaat nodig en kunt u direct bij ons terecht.

Wilt u uw vorderingen aan ons uit handen geven?

Dien uw incasso-opdracht in >

Openingstijden & telefonische bereikbaarheid

Ons kantoor is van maandag tot en met vrijdag geopend van 09.00 tot 17.00 uur. Telefonisch zijn wij van maandag tot en met vrijdag te bereiken tussen 09.00 en 12.30 uur en tussen 13.30 en 16.00 uur. Op landelijke feestdagen is ons kantoor gesloten.

Bel mij terug

Wilt u dat wij telefonisch contact
met u opnemen? Laat dan hier uw 
naam en  nummer achter.
Copyright 2016 | Realisatie: