Een vraag? Klik hier voor WhatsApp.

Indexering Btag-tarieven per 1 juli 2021

De minister van Rechtsbescherming heeft  de Tweede Kamer geïnformeerd over de herijking van de Btag-tarieven (de tarieven voor de ambtshandelingen die gerechtsdeurwaarders verrichten). Per 1 juli zal eindelijk een indexering van deze tarieven zal plaatsvinden. Het traject heeft de nodige voeten in de aarde gehad, maar de beroepsgroep is blij met de aankondiging van de inwerkingtreding van de AMvB per 1 juli a.s. Juist nu spelen gerechtsdeurwaarders een belangrijke rol bij het voorkomen van oplopende schulden. Dan is het fijn dat er tarieven tegenover staan die beter passen bij het werk dat gerechtsdeurwaarders verrichten. Klik hier om het volledige artikel te lezen.

Dit artikel is gepubliceerd op: 8 april 2021