+31(0)13 - 22 011 09+31(0)13 - 22 011 09

Kwaliteitswaarborging

In juni 2014 is ons kantoor voor het eerst door het CTG (College Toetsing Gerechtsdeurwaarders) getoetst op de voor gerechtsdeurwaarderskantoren geldende normen voor kwaliteit. De normen vloeien voort uit de ‘Verordening KBvG Normen voor Kwaliteit’. Deze toetsing heeft een positieve beoordeling tot gevolg gehad. In juni 2016 heeft deze toetsing wederom plaatsgevonden en ook toen heeft het CTG een positieve beoordeling afgegeven. De toetsing diende in 2018 opnieuw plaats te vinden en werd afgenomen door Brand Compliance te ’s-Hertogenbosch (https://brandcompliance.com). Opnieuw met een positieve beoordeling tot gevolg.

Verordening KBvG Normen voor Kwaliteit
Met de KBvG Normen voor Kwaliteit heeft de beroepsgroep een kwalitatieve standaard neergelegd waarin aandacht bestaat voor het borgen van commerciële kwaliteit van de dienstverlening en voor het voeren van een goede bedrijfsvoering.

In de ‘Verordening KBvG Normen voor Kwaliteit’ zijn de normen beschreven. In het bijbehorende reglement zijn de normen uitgewerkt in de vorm van ‘best practices’. Het CTG draagt als onafhankelijk college zorg voor de toetsing van de toetsingsverslagen die de gerechtsdeurwaarders in het kader van deze verordening moeten indienen.

Wilt u meer weten? Klikt u dan hier om de verordening en het bijbehorende reglement in te zien.

 

Openingstijden & telefonische bereikbaarheid

Ons kantoor is van maandag tot en met vrijdag geopend van 09.00 tot 17.00 uur. Telefonisch zijn wij van maandag tot en met vrijdag te bereiken tussen 09.00 en 12.30 uur en tussen 13.30 en 16.00 uur. Op landelijke feestdagen is ons kantoor gesloten.

Bel mij terug

Wilt u dat wij telefonisch contact
met u opnemen? Laat dan hier uw 
naam en  nummer achter.
Copyright 2016 | Realisatie: