Een vraag? Klik hier voor WhatsApp.

Onze Diensten

Snel en efficiënt

Onze dienstverlening is veelomvattend. Een aantal hoofdzaken wordt op deze website uitgelicht. Daarnaast ondersteunen we bedrijven bijvoorbeeld met debiteurenbeleid en -beheer of huuradministratie. We geven juridische adviezen, kunnen uw algemene voorwaarden redigeren, houden toezicht op veilingen en treden zelfs op als onafhankelijke partij om prijstrekkingen te doen, zoals ook notarissen dat doen.

  • Incasso
  • Incassokostencalculator
  • Juridisch advies
  • Ambtelijke stukken betekenen
  • Optreden als gemachtigde
  • Proces-verbaal van constatering
Incasso

Incasso

Zowel bedrijven als particulieren hebben weleens te maken met wanbetalers. Denk aan een geldlening die niet wordt terugbetaald, een achterstand in de betaling van alimentatie of achterblijvende huurbetalingen. Het kost tijd, geld en energie. Wij nemen deze zorg graag uit handen. Uw vordering uit handen geven (opdracht tot incasso) U, als schuldeiser, dient eerst zelf […]

Lees meer
Incassokostencalculator

Incassokostencalculator

Hieronder vindt u onze incassokostencalculator. Door het bedrag in te vullen dat u te vorderen heeft, kunt u eenvoudig berekenen welk bedrag uw debiteur aan incassokosten verschuldigd is. Links wordt het bedrag weergegeven zonder btw, rechts met btw. Het is belangrijk dat u het totale bedrag invult dat opeisbaar is (let op: de betaaltermijnen dienen […]

Lees meer
Juridisch advies

Juridisch advies

Van onenigheid met een woningbouwvereniging tot problemen met een werkgever over de uitbetaling van overuren; voor elk juridisch vraagstuk neemt u contact op met Vissers Gerechtsdeurwaarders. Wij ondersteunen zowel consumenten als bedrijven met juridisch advies. Ook met het controleren van documenten op juridische juistheid, zoals algemene voorwaarden of huurcontracten, zijn wij u graag van dienst. […]

Lees meer
Ambtelijke stukken betekenen

Ambtelijke stukken betekenen

Onder ambtelijke stukken worden verstaan alle officiële documenten die een gerechtsdeurwaarder uitreikt (ofwel ‘betekent’) aan personen of bedrijven. Deze stukken worden exploten genoemd en ze kunnen verband houden met: het inleiden van een gerechtelijke procedure (dagvaarding/oproeping) het betekenen/uitreiken van een gerechtelijke uitspraak het leggen van beslag op roerende en/of onroerende zaken, bankrekeningen, lonen en uitkeringen […]

Lees meer
Optreden als gemachtigde

Optreden als gemachtigde

Via een dagvaarding wordt een partij opgeroepen om bij de kantonrechter te verschijnen. Dat gebeurt bijvoorbeeld als het tussen partijen niet is gelukt om onderling een geschil op te lossen. Er volgt dan een gerechtelijke procedure in welke iemand zich kan laten bijstaan door een gemachtigde. Hiervoor kan ons kantoor worden ingeschakeld. Het gaat dan […]

Lees meer
Proces-verbaal van constatering

Proces-verbaal van constatering

Heeft u het vermoeden dat uw huurder de woning onderverhuurt? Of is er schade ontstaan aan uw huis door een verbouwing of ontruiming? In alle gevallen wilt u uw gelijk kunnen aantonen als het uitloopt op een rechtszaak. Vissers Gerechtsdeurwaarders helpt u graag met een proces-verbaal van constatering. Deze vaststelling van feiten dient als aanvullend […]

Lees meer