Een vraag? Klik hier voor WhatsApp.

Een vordering uit handen geven

U wilt bijvoorbeeld uw onbetaalde rekeningen of achterstallige huur door ons kantoor laten incasseren. Neemt u dan contact met ons op voor het maken van een afspraak om uw zaak te bespreken of stuur ons de betreffende zaak direct toe per post of e-mail.

Wij ontvangen graag het volgende van u:

  • een kopie van de betreffende factuur/facturen
  • indien van toepassing, een kopie van een onderliggende offerte, en indien van toepassing, een kopie van uw (algemene) voorwaarden
  • een kopie van relevante correspondentie waar al dan niet bezwaren op de vordering in worden geuit
  • een uittreksel van de kamer van koophandel van uw onderneming of, als u een éénmanszaak heeft of particulier bent, een kopie van uw legitimatiebewijs

Mocht uw debiteur de vordering betwisten, probeer dan eerst zelf de bezwaren weg te nemen. Indien u meent dat de geuite bezwaren niet terecht zijn, geef dan aan waarom u dat vindt, waarna u de zaak uit handen kunt geven.

Heeft u een vordering op een consument?

Dan verplicht de Wet Incassokosten u om een zogeheten nakomingsbrief (of: 14-dagenbrief) te sturen. Dat geldt voor alle vorderingen die opeisbaar zijn geworden op of na 1 juli 2012. Met deze brief biedt u uw debiteur nog éénmaal de gelegenheid om de vordering kosteloos binnen 14 dagen na bezorging te voldoen. Wordt dan nog niet betaald, dan kunt u de zaak uit handen geven. Uiteraard kunnen wij deze nakomingsbrief ook voor u versturen, zodat u zeker weet dat de inhoud en berekeningen correct zijn.

Bekijk hier een voorbeeld van een nakomingsbrief of klik om een voorbeeld te downloaden (Word-document).