Een vraag? Klik hier voor WhatsApp.

Over ons

... een team met een taak

Ons kantoor is laagdrempelig en richt zich met name op het mkb, vve’s en op zzp’ers.  We kennen onze clièntele en er wordt waarde gehecht aan persoonlijk contact. Uiteraard krijgt een zaak bij ons een dossiernummer maar de cliënt(e) wordt zelf geen nummer. Onze kernwaarden zijn: persoonlijk, efficiënt en betrouwbaar. Daarnaast gaat duidelijkheid boven alles. Elke cliënt krijgt een ‘recht-door-zee’ en eerlijk antwoord op zijn/haar vraag en een dito advies. Ook wordt een zo helder mogelijk kostenplaatje geschetst. Transparantie is voor ons erg belangrijk. Cliënten worden zo snel mogelijk geholpen. Geen keuzemenu’s, geen doorschakeling via afdelingen waarbij u telkens opnieuw uw verhaal moet doen. Een duidelijke uiteenzetting van het traject dat doorlopen moet worden, directe mededeling van de stand van zaken in uw dossier en direct antwoord op uw vraag. Dat is wat Vissers Gerechtsdeurwaarders u biedt!

Ons team