Een vraag? Klik hier voor WhatsApp.

Aangesloten bij

Koninklijke beroepsorganisatie voor Gerechtsdeurwaarders

De Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) is een openbaar lichaam in de zin van artikel 134 van de Grondwet. Alle gerechtsdeurwaarders zijn verplicht lid. De KBvG bevordert een goede beroepsuitoefening en de vakbekwaamheid van de gerechtsdeurwaarders, zij stelt verordeningen vast waarin wordt bepaald hoe de gerechtsdeurwaarders hun beroep uit moeten oefenen of waarin bv. wordt bepaald aan welke kwaliteitseisen hun onderneming moet voldoen. (lees meer)

 

Bundesverband Deutscher Inkasso-Unternehmen e.V

De juridische dienstverleners welke lid zijn van de vereniging van Duitse Incasso-ondernemingen (BDIU), voegen per jaar meer dan vijf miljard Euro toe aan de economische cyclus. Ook het justitiële apparaat wordt door hun incassoactiviteiten behoorlijk ontlast. In Europa is de BDIU de grootste vereniging van dienstverleners in het creditmangement, wereldwijd is zij de op een na grootste. Door haar lidmaatschap in de Europese koepelorganisatie FENCA (Federation of European National Collection Associations) en de samenwerking met de US-partnervereniging ACA International, maken de BDIU-leden deel uit van een wereldwijd netwerk van enkele duizenden ondernemingen in deze branche. (lees meer; let op: Duits)

 

Duits-Nederlandse handelskamer

De Duits-Nederlandse Handelskamer (DNHK) houdt zich bezig met het leggen van zakelijke contacten en marktbetreding in Duitsland. Samen met haar klantrelaties vindt zij een passende strategie voor positionering op maat. De DNHK bemiddelt in handelscontacten en personeel in Duitsland, stelt arbeidscontracten op, adviseert over bedrijfsoprichtingen en ondersteunt haar klanten bij de loonboekhouding en fiscale vertegenwoordiging. Ook kunnen bedrijven aankloppen als ze al in het buurland actief zijn. (lees meer)