Een vraag? Klik hier voor WhatsApp.

Hans Vissers

woensdag, april 17th, 2019

Mijn naam is Hans Vissers en ik ben inmiddels 30 jaar gerechtsdeurwaarder. Als kandidaat-gerechtsdeurwaarder ben ik in 1976 begonnen in Tilburg en op 2-5-1989 ben ik benoemd als gerechtsdeurwaarder in Roosendaal. Uiteindelijk volgde er per 1-1-2000 een fusie met collega de Wit in Breda en de naam De Wit-Vissers en partners Gerechtsdeurwaarders was ontstaan. Het bedrijf telde 2 kantoren met circa 40 medewerkers.

In 2007 zijn de aandelen in die onderneming verkocht en ben ik nog ruim 4 jaar op part-time basis verbonden geweest aan de na de verkoop ontstane organisatie. Tevens ben ik in die periode nog een aantal jaren bestuurslid geweest van onze beroepsorganisatie, de KBvG, portefeuille Permanente Educatie.

De gerechtsdeurwaarder is een openbaar ambtenaar, zoals rechters en notarissen dat ook zijn. Destijds werd ik benoemd door de koningin (tegenwoordig de koning) voor het leven. Dat ‘leven’ eindigt bij het bereiken van de 70-jarige leeftijd voor wat betreft het ambtelijke werk. Tevens houdt een gerechtsdeurwaarder kantoor in een bepaalde standplaats, in mijn geval was dat Roosendaal.

In de loop van 2009 heb ik de minister van justitie gevraagd mijn standplaats te mogen verhuizen naar Goirle en per 1-6-2011 is dat goedgekeurd, waarna ik officieel een nieuw kantoor in Goirle ben begonnen. Voor dat kantoor ben ik nu met name belast met acquisitie, het voeren van procedures en de executie van titels.

Ronald Vissers

woensdag, april 17th, 2019

Mijn naam is Ronald Vissers. In 2010 ben ik samen met Hans aan de slag gegaan met het realiseren van een standplaatswijziging van Roosendaal naar Goirle. Na ruim een halfjaar werd toestemming verleend en kon Vissers Gerechtsdeurwaarders B.V. officieel in Goirle van start gaan. Sindsdien ben ik daar dan ook werkzaam, per 2016 in de functie van toegevoegd gerechtsdeurwaarder.

In mijn studietijd heb ik gestudeerd in Tilburg en Breda (marketing en recht, en small business and retail management). Later, vanaf 2011, studeerde ik in Utrecht en volgde daar de studie tot kandidaat-gerechtsdeurwaarder op de Hogeschool Utrecht. In mijn arbeidsverleden heb ik gewerkt in de vrijetijdssector, de handel en later in de evenementenbranche. Daar heb ik ervaring opgedaan met zowel marketing en sales, als met uitvoer en project- en accountmanagement. Een breed scala aan functies, dat heeft gezorgd voor ervaring die ik goed kon gebruiken in 2010-2011 toen Vissers Gerechtsdeurwaarders B.V. gerealiseerd moest worden in Goirle. En ook nu komt die ervaring nog altijd  goed van pas.

Vanuit mijn woonplaats Breda rijd ik hoofdzakelijk en gemakkelijk in de regio’s Midden- en West-Brabant, Zeeland, Zuid-Holland en Utrecht. En uiteraard ook verder indien nodig.

Jubileum!

Vandaag, op 1-6-2021, bestaat ons kantoor 10 jaar.

Al 10 jaar persoonlijk, efficiënt en betrouwbaar!