Een vraag? Klik hier voor WhatsApp.

Hans Vissers

Gerechtsdeurwaarder

Mijn naam is Hans Vissers en ik ben inmiddels 30 jaar gerechtsdeurwaarder. Als kandidaat-gerechtsdeurwaarder ben ik in 1976 begonnen in Tilburg en op 2-5-1989 ben ik benoemd als gerechtsdeurwaarder in Roosendaal. Uiteindelijk volgde er per 1-1-2000 een fusie met collega de Wit in Breda en de naam De Wit-Vissers en partners Gerechtsdeurwaarders was ontstaan. Het bedrijf telde 2 kantoren met circa 40 medewerkers.

In 2007 zijn de aandelen in die onderneming verkocht en ben ik nog ruim 4 jaar op part-time basis verbonden geweest aan de na de verkoop ontstane organisatie. Tevens ben ik in die periode nog een aantal jaren bestuurslid geweest van onze beroepsorganisatie, de KBvG, portefeuille Permanente Educatie.

De gerechtsdeurwaarder is een openbaar ambtenaar, zoals rechters en notarissen dat ook zijn. Destijds werd ik benoemd door de koningin (tegenwoordig de koning) voor het leven. Dat ‘leven’ eindigt bij het bereiken van de 70-jarige leeftijd voor wat betreft het ambtelijke werk. Tevens houdt een gerechtsdeurwaarder kantoor in een bepaalde standplaats, in mijn geval was dat Roosendaal.

In de loop van 2009 heb ik de minister van justitie gevraagd mijn standplaats te mogen verhuizen naar Goirle en per 1-6-2011 is dat goedgekeurd, waarna ik officieel een nieuw kantoor in Goirle ben begonnen. Voor dat kantoor ben ik nu met name belast met acquisitie, het voeren van procedures en de executie van titels.

“Er is altijd een oplossing!”

Jubileum!

Vandaag, op 1-6-2021, bestaat ons kantoor 10 jaar.

Al 10 jaar persoonlijk, efficiënt en betrouwbaar!