Proces-verbaal van constatering

Proces-verbaal. Een bekende term maar veel mensen weten niet (exact) wat het is. De omschrijving in de Van Dale is de volgende:

pro.ces-ver.baal het; o -sen-verbaal
1. geschreven woordelijk verslag van de toedracht van een gebeurtenis
2. bekeuring

Het gaat in ons geval om de eerste betekenis. De gerechtsdeurwaarder is bevoegd om allerlei processen-verbaal op te maken, waaronder ook een proces-verbaal van constatering. De opdrachtgever geeft aan wat vastgelegd moet worden. De gerechtsdeurwaarder bepaalt vervolgens of dat mogelijk is. Denk bijvoorbeeld aan een verhuurde woning die bewoond wordt door anderen dan de officiële huurder. Of schade welke is ontstaan na een verbouwing of ontruiming. Het proces-verbaal van constatering is een vaststelling van feiten door de gerechtsdeurwaarder van hetgeen door hem op dat moment op een bepaalde plaats wordt geconstateerd.

De gerechtsdeurwaarder is openbaar ambtenaar, door de Kroon benoemd en door de rechterlijke macht beëdigd. Een proces-verbaal van constatering is in ons land nog geen officiële ambtshandeling. In het verlengde van het ambt van de gerechtsdeurwaarder wordt echter aangenomen dat wat de gerechtsdeurwaarder vastlegt in zijn proces-verbaal, ook daadwerkelijk door hem is geconstateerd.

Het proces-verbaal van constatering wordt vaak versterkt door foto- en/of videomateriaal dat eveneens door de gerechtsdeurwaarder wordt gemaakt en aan zijn proces-verbaal wordt toegevoegd. Het proces-verbaal dient in het algemeen als aanvullend bewijs en kan als zodanig in te voeren procedures ingebracht en gebruikt worden.

Openingstijden & telefonische bereikbaarheid

Ons kantoor is van maandag tot en met vrijdag geopend van 09.00 tot 17.00 uur. Telefonisch zijn wij van maandag tot en met vrijdag te bereiken tussen 09.00 en 12.30 uur en tussen 13.30 en 16.00 uur. Op landelijke feestdagen is ons kantoor gesloten.

Bel mij terug

Wilt u dat wij telefonisch contact
met u opnemen? Laat dan hier uw 
naam en  nummer achter.
Copyright 2016 | Realisatie: