Een vraag? Klik hier voor WhatsApp.

Vissers & Via Optima

In de afgelopen maanden heeft op de kantoren van gerechtsdeurwaarders Martine Tjepkema in Nijmegen en Hans en Ronald Vissers in Goirle een aantal gesprekken plaatsgevonden.

De reden van deze gesprekken ligt in het feit dat Hans Vissers in november van dit jaar de voor gerechtsdeurwaarders pensioengerechtigde leeftijd van 70 jaar bereikt en per 1 december 2021 zal defungeren. Ronald (38) heeft enkele maanden geleden aangegeven een andere richting in te willen.

Vervolgens hebben Hans en Ronald gezocht naar een partij aan wie zij graag de activa (klantenportefeuille, relaties en goodwill) willen overdragen. Daartoe hebben zij in eerste instantie oriënterende gesprekken gevoerd met meerdere gerechtsdeurwaarderskantoren, waaronder ook Via Optima Gerechtsdeurwaarders van Martine Tjepkema. Uitgangspunt daarbij is steeds geweest dat er bij Hans en Ronald vertrouwen moest ontstaan dat de werkwijze van het kantoor waarmee zij uiteindelijk verder wilden praten, goed aansluit bij hun eigen werkwijze. Die werkwijze was immers in de afgelopen 11 jaren de belangrijkste bouwsteen van het kantoor.

Bij Via Optima is dat vertrouwen ontstaan en dat heeft geleid tot een aantal gesprekken. Dat was nodig om te bezien of er sprake kon zijn van een definitieve samenwerking, mogelijk gevolgd door een overname van (een deel van) de activa van Vissers Gerechtsdeurwaarders. Deze inspanningen hebben uiteindelijk geresulteerd in een samenwerking met en overdracht aan Via Optima Gerechtsdeurwaarders per 1 oktober 2021. Hans zal nog een aantal jaren voor Via Optima actief blijven, onder meer als aanspreekpunt voor de vaste klanten uit de Vissers-portefeuille, voor de lopende procedures, et cetera.

Wij menen in Martine Tjepkema een serieuze, ambitieuze en betrouwbare partner te hebben gevonden die staat voor haar cliënten, haar ambt en voor rechtvaardigheid. Aan haar durven wij onze cliënten dan ook met een gerust hart toe te vertrouwen.

Jubileum!

Vandaag, op 1-6-2021, bestaat ons kantoor 10 jaar.

Al 10 jaar persoonlijk, efficiënt en betrouwbaar!