Een vraag? Klik hier voor WhatsApp.

WAARSCHUWING!!

INNING VAN FICTIEVE VORDERINGEN

FRAUDULEUZE E-MAILS UITGAAND VAN NEDERLANDSE NEP-GERECHTSDEURWAARDERS AAN PERSONEN IN BELGIË EN NEDERLAND

Er worden uit naam van diverse zogenaamde (en dus fictieve) gerechtsdeurwaarders e-mails verstuurd met melding aan de geadresseerden dat zij incasso- of buitengerechtelijke kosten verschuldigd zouden zijn n.a.v. niet-betaalde bedragen. De zogenaamde gerechtsdeurwaarder in kwestie dreigt met beslag op inkomen en bankrekeningen, tenzij deze kosten worden betaald op de vermelde bankrekening. Ook worden vervolgens brieven verstuurd met de titel “dwangbevel in naam der koning” en is inmiddels bekend dat huisbezoeken worden gebracht waarbij getracht wordt woningen binnen te dringen. Het gaat duidelijk om een poging tot fraude met de bedoeling van de betrokkenen geld af te persen!!!

Geen van deze gerechtsdeurwaarders maakt deel uit van het korps van Belgische gerechtsdeurwaarders, evenmin zijn dit Nederlandse gerechtsdeurwaarders. Alle bestaande Belgische gerechtsdeurwaarders kan u overigens terugvinden via onze website: https://www.gerechtsdeurwaarders.be/bailiff en de Nederlandse op:https://www.registergerechtsdeurwaarders.nl/ .

Vermits deze kosten fictief zijn, verzoeken wij u om aan deze e-mails GEEN gevolg te geven!

Hoe dan ook kan een gerechtsdeurwaarder niet zonder meer beslag leggen, zonder dat eerst een “titel” (zoals een vonnis of dwangbevel) is betekend. Die betekening zal altijd door een Belgische gerechtsdeurwaarder gebeuren, net zoals een eventueel later beslag zelf. Nederlandse gerechtsdeurwaarders zijn niet bevoegd dat soort daden te stellen op Belgisch grondgebied. U kan via https://meldpunt.belgie.be/meldpunt/ de bevoegde diensten inlichten.

Belgische gerechtsdeurwaarders gebruiken tot slot steeds een Belgische bankrekening. Zo u twijfelt aan de e-mail die u ontving, kan u aan de hand van het opgegeven rekeningnummer nagaan of de bankrekening in België of in het buitenland werd geopend. Een Belgisch IBAN-bankrekeningnummer begint altijd met “BE”.

U kunt bij de politie aangifte doen en bij de Belgische Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders melding maken via: info@nkgb-cnhb.be .

Jubileum!

Vandaag, op 1-6-2021, bestaat ons kantoor 10 jaar.

Al 10 jaar persoonlijk, efficiënt en betrouwbaar!